Bijtellingsregels in 2023

Aan het einde van het jaar is het altijd weer spannend. Wat gaat er veranderen qua bijtelling in het volgende jaar? In dit artikel willen wij je graag uitleggen wat er allemaal gaat veranderen met betrekking tot fiscale bijtelling. Maar wat is bijtelling eigenlijk? Heb ik met bijtelling te maken? Wat betekenen deze nieuwe regels voor mij? Dat zal allemaal duidelijk worden! Na het lezen van dit artikel weet je alles met betrekking tot bijtelling. Ook nemen we de veranderingen in de BPM-regelgeving, vrijstellingen en natuurlijk het verschil tussen elektrische en brandstofauto's mee.

BPM, wat is dat ook alweer?

BPM staat voor Belasting voor Personenauto's en Motorrijwielen en is een soort aanschafbelasting. Bij het kopen van een personenwagen, bestelbus of motor komt er een bepaald bedrag aan belasting bovenop de waarde van het voertuig. De hoogte van het bedrag aan BPM wordt bepaald door de CO2-uitstoot van het voertuig. Deze belasting is ooit in het leven geroepen om mensen te stimuleren om zuinigere en minder uitstotende voertuigen aan te schaffen. Zo zijn elektrische voertuigen (EV) momenteel nog BPM-vrij. Sinds 1 januari 2022 zijn de BPM-tarieven verder aangescherpt, dit om de vergroening binnen de automotive-sector verder te stimuleren. Vandaar dat hybride voertuigen (HEV en PHEV) een lager bedrag aan BPM hebben omdat hun CO2-uitstoot lager is.

Wanneer betaal je BPM?
In Nederland betaal je BPM bij het aanschaffen van een nieuw voertuig. Het gaat dan om een personenauto, bestelbus, camper of motorrijwiel. Toch zijn er enkele gevallen waarbij je geen BPM hoeft te betalen. Alle voertuigen die 0 gram CO2-uitstoot hebben, hoeven geen BPM te betalen. Voertuigen van 25 jaar en ouder zijn ook vrijgesteld van BPM. Bij het importeren van een soortgelijk voertuig is er geen sprake meer van een BPM-afdracht. Sommige voertuigen zijn eerder uitgesloten van BPM, dat heeft dan wederom met de leeftijd te maken. Deze leeftijdsgrens kan je terugvinden in een tabel van de belastingdienst.

Hoe zit het momenteel in 2022?
In 2022 zijn dus alle volledige elektrische voertuigen BPM-vrij. Ook bestelwagens hebben in 2022 een BPM-vrijstelling. Zolang zij op naam van een bedrijf worden gezet en dus als bestelwagen geregistreerd staan. Alle andere reguliere brandstofauto's worden gewaardeerd tegen hun uitstoot volgens de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) meetmethode. Deze meetmethode is vanaf 1 juli 2020 leidend voor de gehele Nederlandse autobranche. De verouderde NEDC meetmethode is hiermee afgeschaft. Daardoor zijn de uitstootgegevens per brandstofvoertuig vele malen realistischer en dus eerlijker.
Daarnaast zijn de BPM-tarieven per 1 januari 2022 aangescherpt. De verwachte vergroening binnen de automotive-sector wordt op 2,3% geschat en dus zijn de schijfgrenzen met dit percentage verlaagd.

Wat gaat er in 2023 gebeuren?
De BPM-tarieven blijven in 2023 vrijwel onveranderd. Wel is het Belastingplan 2023 gepresenteerd. In dit belastingplan is opgenomen dat bestelauto's vanaf 2025 geen vrijstelling van BPM meer genieten. Ook wordt de MRB (motorrijtuigenbelasting) verhoogd op bestelwagens. Deze regels worden in het leven geroepen om de aanschaf van extreem zuinige/volledige elektrische bestelauto's te stimuleren.


Bijtelling, wat is dat ook alweer?
Bijtelling kan worden gezien als 'extra inkomsten'. Het is het bedrag dat bij je inkomen wordt opgeteld als je je auto van de zaak privé gebruikt. Door bijtelling te betalen wordt het extra nut dat je uit het privé rijden van je zakelijke auto haalt, belast. Wel geldt er een 'minimum' aantal kilometers van 500 km per jaar. Blijf je onder deze 500 kilometer dan is er ook geen sprake van bijtelling. Wel ben je verplicht je kilometers vast te leggen ter controle. Ook hier is er weer een gunstige regeling voor voertuigen met lage CO2-uitstoot van toepassing. Tot en met 2025 genieten auto's die geen CO2 uitstoten van een verlaagd bijtellingstarief. Bijtelling wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto. Dat wil zeggen de nieuwwaarde van de auto inclusief btw, BPM en alle vooraf geïnstalleerde accessoires. Elk artikel dat op de auto gemonteerd is vóórdat kenteken deel 1 is afgegeven wordt meegenomen in de berekening. Achteraf gemonteerde accessoires vallen dus niet binnen de rekensom van de bijtelling.

Wanneer betaal je bijtelling?
Als jij als persoon een auto van de zaak hebt en deze privé benut (meer dan 500 kilometer per jaar), dan betaal je bijtelling. Heb je een voertuig van voor 2017? Dan val je nog onder het oude stelsel en is je bijtellingspercentage 25 procent (t.o.v. de 22% die momenteel geldt).

Hoe zit het momenteel in 2022?
Zoals eerder besproken wordt de bijtelling betaald over de cataloguswaarde van de auto. Dit percentage is in 2022 zo'n 22 procent. Als het voertuig voor het eerst op naam is gezet voor 2017 dan geldt het oude percentage van 25 procent. Ook is er een verlaagd tarief voor auto's zonder CO2-uitstoot. Alle voertuigen met 0 gram CO2-uitstoot genieten momenteel van 16 procent bijtelling. Echter zitten hier wel wat haken en ogen aan. De zogenaamde nulemissie-auto's betalen 16 procent bijtelling over de eerste €35.000,- van de cataloguswaarde. Als een voertuig bijvoorbeeld €50.000,- kost dan betaal je over €15.000,- het gewone 22 procent tarief. Auto's die worden aangedreven door waterstof of een volledig geïntegreerde zonnecel zijn een uitzondering op deze regel. Deze speciale voertuigen genieten van 16 procent bijtelling over de gehele cataloguswaarde. Dit lage tarief geldt voor 60 maanden. Na deze 60 maanden wordt er opnieuw gekeken naar de op dat moment geldende regels en kan er een verandering worden doorgevoerd.

Wat gaat er in 2023 gebeuren?
Volgend jaar wordt de drempelwaarde van de bijtelling verlaagd. Dat wil zeggen dat de eerder geldende €35.000,- lager gaat uitvallen. Vanaf 2023 valt €30.000,- binnen de 16 procent regeling en het volledige bedrag daarboven onder de reguliere 22 procent. Als je dus vóór 1 januari 2023 nog een volledig elektrische auto weet te registreren dan val je nog onder de oude regelgeving. Wacht dus vooral niet te lang met beslissen!